Hållplatser

Av- och påstigning kan endast ske på följande platser:

Byxelkrok (sommartidtabell)
Böda Sands-rondellen (sommartidtabell)
Böda (Ej lågsäsong)
Löttorp, OKQ8
Källa
Södvik
Föra
Ormöga
Köpingsvik
Borgholm ReseCentrum
Rälla
Glömminge
Färjestaden, Träffpunkten
Kalmar Centralstation
Mönsterås, E22
Ringarum
Stockholm

Var noga med att boka dig till / från rätt hållplats, vi garanterar endast att bussen stannar på den hållplats du bokat till / från.
Bussen är alltid tillgänglig, på alla avgångar, för påstigning, i mån av plats, för ej förbokade resor på tre följande hållplatser: Borgholm, Färjestaden, Kalmar. Observera att det på populära avgångar kan vara flera bussar, är ni flera som åker välj samma hållplats för att vara säkra på att hamna på samma buss. 

Träffunkten

Den 19/8 är hållplats Träffunkten inte tillgänglig i samband med avstängingar för Ironman.

Mönsterås, E22

Det är möjligt att åka Mönsterås - Stockholm och omvänt men det går inte att åka Mönsterås - Kalmar/Öland. Hållplatsen "Mönsterås, E22" är belägen längs E22. I norrgående riktning finns den precis efter trafikljusen i Mönsterås. I södergående riktning finns den pricis före trafikljusen. (På hållplatsskylten står det Mönsterås Norra.) Det finns en gångtunnel under E22 om ni behöver korsa vägen. 

Parkering i Kalmar.

Mer information om parkering och avgifter (samt en karta) finner du på kalmar.se.