Klimatsmart resande

Hur mycket påverkar en bussresa med Silverlinjen klimatet?

Bussar som Silverlinjen använder sig av är det fordonsslag där förnybara drivmedel fått störst genomslag. 
Våra bussar har givetvis den senaste miljömotorn, klass Euro 6. 
 
-       Genom att välja en resa med oss så håller du nere utsläppen av koldioxid och minskar påverkan på klimatet.
-       Om fler väljer våra bussar så hjälper vi tillsammans till att minska utsläppen genom att minska antal bilar på vägarna

Vill ni få mer frågor och svar om bussens klimatpåverkan, så klicka här.

Hur mycket släpper en bussresa ut i jämförelse med andra transportslag?