Stockholm - Mönsterås/Kalmar/Öland

(28 August - 2 October 2023)

Dep Mon, Tues, Wed, Thurs and Fri Sundays Fridays +Thurs 28/9
Cityterminalen 09.45 12.00 16.30
Break in Ringarum 12.05-12.50 14.20-15.05 18.50-19.35
Arr
Mönsterås, E22 14.50 17.05 21.35
Kalmar Centralstation 15.25 17.40 22.10
Färjestaden, Träffpunkten 15.45 18.00 22.30
Glömminge 15.55 18.10 22.40
Rälla 16.05 18.20 22.50
Borgholm, Resecentrum 16.15 18.30 23.00
Köpingsvik 16.25 18.40 23.10
Ormöga 16.30 18.45 23.15
Föra 16.40 18.55 23.25
Södvik 16.45 19.00 23.30
Källa 16.50 19.05 23.35
Löttorp, vid OKQ8 17.00 19.15 23.45
Böda 17.15 19.30 00.00

Öland/Kalmar/Mönsterås - Stockholm

(28 August - 2 October 2023)

Dep Mon, Tues, Wed, Thurs & Fri Thurs & Sun + Wed 27/9
Böda 07.15 14.30
Löttorp, vid OKQ8 07.30 14.45
Källa 07.35 14.50
Södvik 07.40 14.55
Föra 07.45 15.00
Ormöga 07.50 15.05
Köpingsvik 08.00 15.15
Borgholm, Resecentrum 08.10 15.25
Rälla 08.25 15.40
Glömminge 08.30 15.45
Färjestaden, Träffpunkten 08.40 15.55
Kalmar Centralstation 09.00 16.15
Mönsterås, E22 09.35 16.50
Arr
Break in Ringarum 11.30-12.15 18.50-19.25
Cityterminalen 14.45 22.00

Extra departure sunday 1 okt. 11.45 (start Böda)

« back